Tervetuloa uudistuneelle sivustollemme! Avaamme verkkokaupan mahdollisimman pian. ENGLISH VERSION COMING SOON!

Valuutta: EUR

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Nils Master henkilötietolain (10 ja 24 §] ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.5.2024. Viimeisin muutos 3.5.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Finlandia-uistin Oy
Kalkkistentie 274
17240 Kalkkinen

+358 3 767 4153
info@finlandia-uistin.fi
0145188-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lauri Kuusisto

Finlandia-uistin Oy
Kalkkistentie 274
17240 Kalkkinen

+358 3 767 4153
info@finlandia-uistin.fi
0145188-2

3. Rekisterin nimi

Finlandia-uistin Oy:n asiakas-, markkinointi- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja asiakassuhteen synnyttämä oikeutettu etu. Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, ja kehittämiseen. Tarvitsemme henkilötietojasi myös palveluidemme toteuttamiseksi, kuten tilaustesi toimittamiseen ja laskutukseen.

Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestinnän toteuttamiseksi esimerkiksi ilmoittaessamme tuotteen poisvetotilanteesta sekä toimittaessamme tilaus- ja toimitusvahvistuksia sekä viestiessämme vaihto- ja palautustilanteiden yhteydessä. Lisäksi käytämme henkilötietojasi suoramarkkinointia ja muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi mikäli sille on henkilön suostumus.

Järjestämme myös arvontoja ja kilpailuja, joiden toteuttamiseksi käsittelemme henkilötietojasi. Näiden lisäksi käsittelemme tietojasi alennusten ja etujen tarjoamiseksi sekä reklamaatioiden, virhetilanteiden ja muiden häiriötilanteiden selvittämiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etu- ja sukunimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilauksista, niiden sisällöistä, seurantatiedot sekä tilaushistoria, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin tai tuotteisiin liittyvät tiedot kuten reklamaatiot ja palautteet. Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säilytämme tilaustietoja sekä asiakaspalvelun yhteydessä kerättyjä tietoja kuusi (6) vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin olet viimeisen kerran asioinut verkkokaupassamme tai asioinut asiakaspalvelumme kanssa.

Jos olet tilannut uutiskirjeemme, säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa. Jos peruutat uutiskirjeen tilauksen eli peruutat suostumuksesi sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, lopetamme uutiskirjeen toimituksen sinulle ilman aiheetonta viivytystä, mutta säilytämme peruutuksen jälkeen tietoa markkinointikiellosta niin kauan kuin henkilötietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin esimerkiksi verkkokaupassa asioinnin perusteella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme rekisteriin tallennettavia tietoja sinulta itseltäsi, kun annat tietoja asioidessasi Nils Master verkkokaupassa. Voit antaa itsestäsi tietoja esimerkiksi tilauslomakkeen täyttämisen yhteydessä. Keräämme henkilötietoja myös kampanjoiden ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä sekä silloin kun tilaat uutiskirjeemme.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, ja jaamme asiakasdataa vain niille kolmansille osapuolille, jotka tuottavat palveluita puolestamme ja ovat yhteistyökumppaneitamme kuten maksupalveluntarjoajat ja kuljetusliikkeet. Luovutamme tarpeen tullen henkilötietoja myös tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin, kuten toimivaltaisille viranomaisille.

Siirrämme henkilötietoja säännöllisesti EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin uutiskirjeemme tuottavalle palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajamme kuuluu Privacy Shield –järjestelyyn, mikä tarkoittaa sitä, että palveluntarjoajamme on sitoutunut noudattamaan EU-maissa sovellettua tietosuojan tasoa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Olemme myös sopimuksellisin keinoin huolehtineet siitä, että henkilötietoja lukuumme käsittelevät yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Finlandia-uistin Oy:n käytössä olevissa lukituissa toimitiloissa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Voimme periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun, jos pyydät useampia jäljennöksiä tai jos esität pyyntöjä toistuvasti.

Emme voi antaa sinulle tietoja, jotka voisivat paljastaa liikesalaisuuksia tai loukata toisen henkilön oikeuksia tai vapauksia. Emme esimerkiksi luovuta muiden henkilöiden henkilötietoja pyynnöstäsi huolimatta.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muuta evästeasetuksia

Lahjakortti